Currency

TRY | USD | GBP | EUR | JPY

Shopping Cart

0 item

For information or questions:

Customer Service: 0(224) 443 6 797


Sıkça sorulan sorular


Neden Rüzgar Enerjisi?
 
Artan petrol fiyatları veya aniden ortaya çıkan başka maliyetleri olmadığından vergi artırımı olarak vatandaşa yük olmazlar. Rüzgar türbinin işletmeye alınması, inşaatın başlamasından ticari üretime geçişine kadar, üç ay gibi kısa bir sürede gerçekleşebilmektedir. Rüzgar türbinleri modüler olup her hangi bir büyüklükte imal edilebilmektedir. İstenildiğinde kısa bir süre içinde sökülüp başka bir yere sorunsuz olarak parçalar halinde taşınabilir. Ayrıca tek olarak yada gruplar halinde kullanılabilirler.
 
 
Ömrünü tamamlamış rüzgar türbinlerinin söküm maliyetleri yoktur. Çünkü sökülen türbinlerin hurda değeri söküm maliyetlerini kolayca karşılamaktadır.Bu santrallerin ömürlerini tamamlamasından sonra türbinlerin kullanıldığı alan eski haline kolayca getirilebilmektedir.
 
 
Genelde kırsal alanlara kurulan bu santraller, arazi için ödenen satın alma veya kira bedelleri ile yöredeki insanlara ciddi bir ekonomik girdi sağlamaktadır. Ayrıca yapım aşamasında da, inşaat faaliyetleri yöredeki insanlara iş olanakları yaratır.Genellikle Rüzgar Enerjisi santralleri, rüzgarın çokluğu sebebiyle çıplak ve yüksek tepe ve tepeciklere kurulmaktadır. Bu tepeler ancak küçük ekonomik faaliyetler, hayvancılık, veya tarımsal faaliyetler için kullanılabilen yerlerdir.
 
 
Sonlu fosil kaynakların kullanımın azaltmak ve bugünkü enerji üretim kaynaklarına destek olur. Rüzgar çiftlikleri, termik , hidrolik vb. santrallerle, ekonomik açıdan rekabet edecek düzeye gelmiştir. Rüzgar türbinlerinin kuruluşu sırasında harcanan enerjinin 3 ay gibi kısa bir sürede üretilebilmesi, özellikle bizim gibi kısa dönemde enerji talebi olan ülkeler için önemli bir faktördür.

Neden Güneş?

• Temiz Enerji Kaynağıdır. Atmosfere zararlı CO2 ve nitrojen gazları salınımı yoktur.

• İstenilen kapasitelerde kurulumu yapılabilir.

• Çevreye zarar vermez, atık madde üretmez.

• Bireysel ve Ülkesel ekonomiye katkı sağlar.

• Artan petrol fiyatları veya aniden ortaya çıkan başka maliyetleri olmadığından vergi artırımı olarak vatandaşa yük olmazlar.

• Mahalli uygulamalara son derece elverişlidir.

• Sonlu fosil kaynakların kullanımın azaltmak ve bugünkü enerji üretim kaynaklarına destek olur.

• Askeri ve güvenlik uygulamalarına müsaittir.

• Hibrid uygulamalara müsaittir.

• İşletme ömrü çok uzundur, ilave veya sürpriz maliyetler gerektirmez.

• Kurulumu hızlı ve kolaydır.

 

Yeni iş alanları, sektörler gelişir Yeni çıkan enerji kanunu ile birlikte, solar sistemi yatırımları teşvik edilmekte, bireysel veya kurumsal tüm kullanıcılar, ürettikleri elektriğin fazlasını devlete satabileceklerdir. Bu teşvik, yapacağınız yatırımlar da amortisman süresini 10 yıldan 5-6 senelere düşürerek anlam kazanacaktır.

 

TURKWATT portföyünde yer alan rüzgâr türbinleri ve solar sistemlerini, evinizde, çiftliğinizde, okullarda, telekom istasyonlarında, tarla sulama projelerinde, deniz araçlarında, askeri kurumlarda ve her türlü işletmeleriniz de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

 

Kendi elektriğinizi kendiniz üreterek hem maliyetlerinizi düşürmek, para kazanmak ve aynı zamanda ülkemizin dış enerji açığına katkıda bulunmak için önemli bir yatırım aracıdır.

 

Dünyamızın içinde bulunduğu küresel ısınmaya sebep olan birtakım zararlı atıklar, geleceğimizi etkileyeceği gibi çocuklarımızın yarınlarına da büyük zararlar verecektir. Bunu engellemek hepimizin sosyal sorumluluğudur.


TURKWATT Garanti Şartları

 

1. Garanti süresi, malın fatura tarihinden itibaren başlar ve 24 aydır.

 

2. Malın  bütün parçaları dahil olmak  üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.

 

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine  eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.

 

4. Bu süre,mala ilişkin arızanın servis istasyonuna ,servis istasyonunun olmaması durumunda,malın satıcısı,bayii,acentası,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

 

5. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar,benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek ve iletmek zorundadır.

 

6. Malın garantisi süresi içerisinde montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde,işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.Kullanım hatası haricinde meydana gelebilecek durumlarda servis ve yol ücreti kullanıcıdan tahsil edilir.

 

7. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması durumunda TURKWATT servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edilebilir.

 

8. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalardan, tüm doğal olaylardan, yanlış kullanımdan, yabancı bir cismin çarparak ürüne zarar vermesi, cihazların çalınması, kırarak zarar verilmesi, yıldırım düşmesinden dolayı ileri gelen arızalar ile TURKWATT dışındaki kişi ya da kuruluşlarca yapılacak müdahalelerden doğabilecek tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır. Akülerin uygun olmayan çevre koşullarında kullanılması ve sökülmesi durumunda garanti geçersiz olacaktır.

 

9. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Rekabetim Korunması Genel Müdürlüğüne başvurabilir.